Szervezeti felépítés

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított társaságok együttesen alkotják Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportját, az MVM Csoportot. A cégcsoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac meghatározó, integráltan működő résztvevője, amely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is.


Az MVM Csoport 2007. június 1-jétől elismert vállalatcsoportként működik. A jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport szinte valamennyi leányvállalatának üzleti tevékenységét. A magyarországi átviteli rendszerirányító társaság, a MAVIR ZRt. bár tulajdonilag a cégcsoport tagja, speciális helyzeténél fogva nem része az elismert vállalatcsoportnak.


Nemzeti tulajdonú társaságcsoportként az MVM-nek fontos szerepe van az állami felelősségvállalás érvényesítésében az energiapolitikai célkitűzések támogatása terén.

Céges struktúra


Cégvezetés
Horváth Péter János
vezérigazgató
Tóth Pál
műszaki vezérigazgató-helyettes
Aradi János
működés támogató igazgató
Sziklai Marianna Éva
gazdasági igazgató
Varju Attila
biztonsági igazgató
Takács Zoltán
üze​mviteli igazgató
​Nagy László
műszaki igazgató
Szabó Attila
karbantartási igazgató
Dr. Gerse Károly
nukleáris jogi igazgató/vezető jogtanácsos
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Vezető testületek

Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető testületek működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a részvénytársaság Alapszabálya szabályozza. Igazgatóság A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait az Egyedüli Részvényes választja. Megbízásuk határozatlan időre szól, újraválaszthatóak és az Egyedüli Részvényes által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb hét tagból áll, elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják. A vezérigazgató az Igazgatóság elnökévé nem választható. Az Igazgatóság legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, dönt a Társaság szervezeti és működési szabályzatáról. Jelentést készít az ügyvezetésről a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Egyedüli Részvényes részére és háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak.

Igazgatóság elnöke:

 • Mátrai Károly Tamás

 

Igazgatóság tagjai:

 • Horváth Péter János
 • Sum János Szilárd
 • Dr. Kiss Csaba
 • Kaszás László Gábor
 • Dr. Gonda Zsolt
 • Dr. Németh Szabolcs Tamás
Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb hat főből áll, közülük egy vagy két tagot az Üzemi Tanács jelöl ki. A Felügyelő Bizottság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A tagok újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság megtárgyalja és elfogadja az Igazgatóság háromhavonta elkészített jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, továbbá elkészíti a Felügyelő Bizottság éves jelentését az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján. A Felügyelő Bizottságot az Egyedüli Részvényes a társaság ügyvezetésének, az Igazgatóságnak az ellenőrzésére hozza létre. Az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság testületileg vagy tagjai útján, ha szükséges szakértők bevonásával végzi. A felügyelő bizottsági ülések állandó meghívottjai – tanácskozási joggal – az Igazgatóság elnöke, a részvénytársaság vezérigazgatója, valamint könyvvizsgálója.


Felügyelő Bizottság elnöke:

 • Szappanos Sándor

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Fluck Benedek
 • Szepesi Attila
 • Czinege Kornél
 • Hatvani Jácint
 • Harmath Péter István
Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálóját - a Felügyelő Bizottság egyetértésével, az Igazgatóság által tett javaslat alapján - az Egyedüli Részvényes választja meg.. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak a megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.