Szervezeti felépítés
A Paksi Atomerőmű immáron 40 éve látja el Magyarország lakossági és ipari fogyasztóit biztonságos, olcsó és környezetbarát villamos energiával. A 4 blokkal működő erőmű névleges teljesítménye 2000 MW (megawatt), ez biztosítja a magyarországi villamosenergia-termelés közel felét.

Az atomerőmű működésének kezdete óta a biztonságot, a fenntarthatóságot és a gazdaságosságot növelő átalakításokkal fejleszti a rendszereit, nemzetközileg elismerten magas biztonsági szinten üzemel.

Az atomerőmű tiszta energiát termel: mivel nem bocsát ki szén-dioxidot, nem járul hozzá a globális felmelegedéshez. Az atomerőmű működése nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesüléséhez.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése mellett - saját forrásaiból finanszírozva - meghosszabbította a 4 blokk üzemidejét, így 2037-ig garantálni tudja a magyar fogyasztók számára az alacsony áron és biztonságosan előállított tiszta villamos energiát.

A Paksi Atomerőmű európai összehasonlításban is sikeresen szerepelt az atomerőművek külső veszélyekkel szembeni ellenállásának értékelését célzó stressz-teszteken és a rendszeres hazai és nemzetközi vizsgálatokon.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a térség legnagyobb foglalkoztatója és megrendelője: mintegy ötezer család közvetlen megélhetése függ tőle. 

Az atomerőmű gazdasági súlyának megfelelő mértékben szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül a sport, a kultúra, az oktatás és az egészségügy területén.

A 2014. január közepén bejelentett orosz-magyar kormányközi megállapodás szerint a Paksi Atomerőmű telephelyén két új, egyenként 1200 megawatt elektromos teljesítményű blokk épülhet.

Céges struktúra


Cégvezetés
Dr. Horváth Péter János
vezérigazgató
Tóth Pál
műszaki vezérigazgató-helyettes
Aradi János
működés támogató igazgató
Sziklai Marianna Éva
gazdasági igazgató
Varju Attila
biztonsági igazgató
Takács Zoltán
üze​mviteli igazgató
​Nagy László
műszaki igazgató
Szabó Attila
karbantartási igazgató
Dr. Gerse Károly
nukleáris jogi igazgató/vezető jogtanácsos
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Vezető testületek

Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető testületek működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a részvénytársaság Alapszabálya szabályozza. Igazgatóság A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait az Egyedüli Részvényes választja. Megbízásuk határozatlan időre szól, újraválaszthatóak és az Egyedüli Részvényes által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb hét tagból áll, elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják. A vezérigazgató az Igazgatóság elnökévé nem választható. Az Igazgatóság legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, dönt a Társaság szervezeti és működési szabályzatáról. Jelentést készít az ügyvezetésről a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Egyedüli Részvényes részére és háromhavonta a Felügyelő Bizottságnak.

Igazgatóság elnöke:

 • Mátrai Károly Tamás

 

Igazgatóság tagjai:

 • Dr. Horváth Péter János
 • Orbán Gábor
 • Dr. Kiss Csaba
 • Kaszás László Gábor
 • Dr. Gonda Zsolt
 • Dr. Németh Szabolcs Tamás
Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb hat főből áll, közülük egy vagy két tagot az Üzemi Tanács jelöl ki. A Felügyelő Bizottság tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A tagok újraválaszthatók, és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság megtárgyalja és elfogadja az Igazgatóság háromhavonta elkészített jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, továbbá elkészíti a Felügyelő Bizottság éves jelentését az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján. A Felügyelő Bizottságot az Egyedüli Részvényes a társaság ügyvezetésének, az Igazgatóságnak az ellenőrzésére hozza létre. Az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság testületileg vagy tagjai útján, ha szükséges szakértők bevonásával végzi. A felügyelő bizottsági ülések állandó meghívottjai – tanácskozási joggal – az Igazgatóság elnöke, a részvénytársaság vezérigazgatója, valamint könyvvizsgálója.


Felügyelő Bizottság elnöke:

 • Steiner Attila

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Csorba Sándor
 • Eiterer Antal
 • Hatvani Jácint
 • Harmath Péter István
Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálóját - a Felügyelő Bizottság egyetértésével, az Igazgatóság által tett javaslat alapján - az Egyedüli Részvényes választja meg.. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak a megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.