Megfelelési tevékenység

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (Társaság) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint megfelelést támogató szervezeti egységet hozott létre és működtet.

A megfelelést támogató szervezeti egység tevékenységnek részét képezi a Társaság működésével összefüggő, integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre, vagy kockázatokra vonatkozó, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény)  szerinti bejelentések kivizsgálása. A Társaság a bejelentések megtételére és kivizsgálására vonatkozó tájékoztatója; az érdemi információkkal rendelkezők és a bejelentéssel érintettek számára készített tájékoztatói; a bejelentések megtételét elősegítő bejelentés minta, valamint – a nem anonim bejelentésekre irányadó – bejelentői nyilatkozat dokumentum az alábbi linkekre kattintva érhető el.

Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az Adatkezelési tájékoztató - integritást sértő események bejelentéséhez linken tekinthető meg.