Társadalmi felelősségvállalás


Az atomerőmű környezetében betöltött szerepe tudatában társaságunk kiemelt figyelmet fordít az ér-tékrendjével és céljaival összeegyeztethető társa¬dalmi ügyek, események (környezetvédelem, kari-tatív szerepvállalás, regionális fejlesztési projektek, sportélet, tudásalapú társadalom fejlesztése, az egyetemes és hazai kulturális értékek megőrzése, ápolása) lehetőségekhez igazított támogatására. Vállalatunk Paks térségének legjelentősebb foglalkoztatójaként a térség települési önkormányzataival együttműködésben különböző jóléti és szemléletformáló programokat is szervez. Kiemelten kezelünk minden olyan kezdeményezést, amellyel hatékonyan járulhatunk hozzá közvetlen és tágabb értelemben vett környezetünk védelméhez; nagy hangsúlyt fektetünk a Duna-holtág megmentésére, valamint az olyan egyedi események megszervezésére is, mint pl. a Duna-átúszás. Emellett kiemelten támogatjuk az egészségügyet Pakson és a régióban, az ellátás színvonalának megőrzése, valamint a korszerűsítés és fejlesztés jegyében.


Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hosszú távú és biztonságos üzemeltetését a felkészült személyzet garantálja, ezért a megfelelő létszámú és képesítéssel rendelkező szakember utánpótlásának biztosítása központi kérdés. Mivel az atomerőmű üzemeltetéséhez szükséges különleges tudás jelentős részét Magyarországon az iskolarendszerű képzésben nem lehet megszerezni, vállalatunk saját oktatási szervezetet és infrastruktúrát tart fenn. Mint a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) alapítója és legfőbb támogatója, ezen intézmény és az atomerőmű célja közös, hogy létrehozza az energetikai szakképzés országos központját.


Szerteágazó egyetemi kapcsolataink közül fontos megemlíteni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, amely intézmény hallgatói pályázhatnak az erőmű ösztöndíjára a közvetlen mérnökutánpótlás elősegítésének érdekében.


Pártoljuk a tudományos életet: tudományos versenyek megrendezését támogatjuk, valamint hozzájárulunk több oktatási intézmény képzési költségeihez, legyen szó akár a Szilárd Leó fizikaversenyről, akár a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének képzéseiről.


A tudományos eredmények elismeréseként fontosnak tartjuk a kiemelkedő teljesítmények jutalmazását, ezért támogatjuk a Gábor Dénes-díj, a Wigner Jenő-díj és a Pannon Tudományos díj odaítélését,


Felelős vállalatként olyan kezdeményezéseket, fejlesztéseket, projekteket támogatunk, illetve segítjük azok megvalósítását, amelyek értéket ápolnak vagy teremtenek, közcélúak, illetve minőségi módon valósítják meg céljaikat. A regionális projekteken kívül segítjük a civil szervezeteket, egyesületeket és egyházakat is. Az Alkotó Energia program létrehozásával kiemelt szerepet vállaltunk a hazai Csináld magad! mozgalom fejlesztésében, az újrahasznosításban rejlő lehetőségek mind szélesebb körű megismertetésében, a tudatos fogyasztás és a fenntartható életmód népszerűsítésében.


Fontosnak tartjuk a kulturális értékek támogatását és megőrzését, pártfogoljuk a hagyományőrző egyesületeket, a népi kultúra megőrzését célzó törekvéseket. Évek óta támogatjuk a paksi Tűzvirág Táncegyüttest, városunk nemzetközileg is kiemelkedő néptánc csoportját.


Kiemelten támogatói vagyunk a Gastroblues fesztiválnak, hazánk egyik legnagyobb múltú fesztiváljának, amely az elmúlt, több mint két évtizedben a zene és a gasztronómia szerelmesinek kihagyhatatlan eseményévé vált.


Nagy hangsúlyt fektetünk a művelődés és a művészetek ápolására. A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ Mecénás bérletének támogatásával célunk az igényes, valódi színházi értékeket képviselő előadások közvetítése és a nívós szórakozás lehetőségének megteremtése.


Több mint egy évtizede támogatjuk a Magyar Vöröskereszt és a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat működését, hozzájárulva ezzel a rászorulók ellátásához és a nyári pihenés biztonságos eltöltéséhez.


Alapítóként kiemelt figyelmet fordítunk az Atomerőmű Sportegyesület működésére, amely 6 szakosztályával több ezer fő rendszeres sportolását teszi lehetővé.


Az élsport mellett a tömegsport rendezvényeket is támogatjuk, valamint számos, a fiatalok testmozgását elősegítő kezdeményezést is pártfogolunk; ennek jegyében kiemelt szerepet vállalunk az Atomfutás megszervezésében, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoznak.