Környezetvédelem


Sokat vitatott kérdés, hogy szükségünk van-e az atomenergiára. Napjainkban, mind hazánkban, mind külföldön a média egyre több figyelmet szentel az energetika jövőjének.


Az emberiség egyre több energiát igényel, emiatt a Föld szénhidrogén-forrásai rohamosan csökkennek. Az évmilliárdok alatt képződött fosszilis tüzelőanyagokat évtizedek alatt kimerítjük, közben olyan új káros fogalmakkal, jelenségekkel kell megismerkednünk, mint az üvegházhatás, a savas eső vagy éppen az ózonlyuk.


Különböző erőműtípusok tüzelőanyag-felhasználása és szennyezőanyag-kibocsátása (1000 megawatt teljesítmény, évi 6600 óra kihasználtság (75 százalék), összességében tehát évi 6600 gigawattóra villamos energia termelése esetén, tonnában)

  Szénerőmű Lignit- erőmű Olajtüzelésű erőmű Földgáz-tüzelésű erőmű (CCGT) Atomerőmű
Tüzelőanyag- fogyasztás 2 000 000 7 600 000 1 289 768 920 000 21
Oxigén-felhasználás 3 800 000 4 800 000 3 270 047 1 600 000 0
Szén-dioxid-kibocsátás 5 200 000 6 600 000 4 496 314 2 200 000 0
Kén-dioxid-kibocsátás 3 800 4 300 3 134 1 200 0
Nitrogén-oxidok 3 800 4 300 3 134 3 500 0
Por 600 640 470 200 0
Hamu 150 000 950 000 2 000 0 0

A Paksi Atomerőmű két nagyobb nemzeti park a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park által határolt területen helyezkedik el. Az emberi beavatkozás ellenére az erőmű közvetlen környezete bővelkedik a természeti kincsekben. A homoki gyepek, a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi- és Új-Brinyó), az égeres láp-mocsár erdő, a dunaszentgyörgyi fás legelő, a paksi dunai ártér számos védett növény- és állatfaj számára nyújt élőhelyet.


A melegvíz beömlésének hatására a Dunában található összes biomassza mennyisége is nagyobb, mint a felsőbb szelvényekben. A beömlés alatti néhány kilométeres szakasz vízi élővilága az egyik leggazdagabb faji összetételű a térségben. Különböző gázlómadarak nagy előszeretettel táplálkoznak ott, különösen akkor, amikor télen a környező tavak befagynak.Az atomerőmű kerítése mellett található, példamutatóan kialakított horgászparadicsom létesítésében jelentős részt vállalt az erőmű, és folyamatosan biztosítja a tavak vízutánpótlását is. A horgászható vízfelület mintegy 55 hektár. A Kondor-tó a néhol 7 méteres vízmélységével, a partot övező vén fáival, a bokros, nádas parttal ideális élőhelyet teremt mind a vízi, mind a vízparti élővilág számára. Ezért szigorúan óvják a tavak környezetét is.


Az erőműtől csaknem 20 kilométere fekszik Tolna megye kiemelt üdülőközpontja, a Fadd-Dombori Duna-holtág. Nyaranta pihenni vágyók ezrei keresik fel ezt a különleges természeti adottságú, sok száz nyaralóházból, közösségi létesítményekből álló területet. Az atomerőmű közreműködésével kialakított csatornarendszernek köszönhetően a korábban pusztuló holtág új életre kelt, újra fészkel a kócsag, a vörösgém, a vándorsólyom és az egerészölyv, illetve megfelelő lakóhelyre találtak a nagyvadak (őz, szarvas, vaddisznó) is.A környezetelemző vizsgálatok eredményeit egyrészt az üzemi környezeti távmérő állomások mérési adatai, valamint nagyszámú természetes minta (fű, talaj, tej, hal, felszíni- és talajvizek stb.) laboratóriumi vizsgálata adja. Az alkalmazott mintavételi, -feldolgozási és méréstechnikai módszerek lehetővé tették rendkívül alacsony radioaktív koncentráció meghatározását. A környezetelemző vizsgálatok megállapították, hogy az atomerőmű működése a környezetre nincs káros hatással, légszennyezőanyag-kibocsátása pedig még a közvetlen környezetre sem jelent semmiféle veszélyt.


Az atomerőmű használt vize – a Duna erőmű utáni szakaszán a vízhőmérséklet, az oxigénmutatók, valamint egyes mikroszennyezők, olaj és háztartási szennyvízre jellemző komponensek tekintetében – az átlagos dunai szennyeződésnek megfelelő szintet mutat.


Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás tervszerűen zajlik, elsődleges cél a hulladékok átadása újrahasznosításra. Az ipari hulladékoknak például több mint 90 százalékát újrahasznosítják.


Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetközpontú irányítási rendszert működtet, ennek egyik alapvető jellemzője a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése.


Az atomerőmű hulladékgazdálkodásával kapcsolatban a legfontosabb kérdés a radioaktív hulladékok megfelelő tárolása, illetve elhelyezése. Az itt termelődött kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére a Bátaapátiban kialakított Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló szolgál.


A kiégett fűtőelemek biztonságos kezelésére jelenleg több megközelítés is létezik, az átmeneti tárolás azonban elkerülhetetlen lépés. Műszaki okok miatt a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos tevékenységek kezdeti időszakában mindig szükség van átmeneti tárolásra. Ezen idő alatt jelentősen lecsökken a kiégett fűtőelemek sugárzása és hőtermelése, ami megkönnyíti a későbbi műveletek elvégzését.


A kiégett kazetták az erőmű területén felépített Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT) kerülnek.


További információ: http://www.rhk.hu/


Az atomerőmű nukleáris környezetvédelmének feladata az erőmű radioaktív kibocsátásának ellenőrzése, összetételének meghatározása, a környezet természetes és mesterséges eredetű sugárzási viszonyainak folyamatos figyelése.


A mérések igazolták, hogy a környezet sugárzási viszonyaira az atomerőmű közvetlenül mérhető hatással nem volt. Az előbbiekből következik, hogy a kibocsátásokból származó lakossági dózisjárulék nagyjából. ezred része a hatósági korlátnak, és tízezred része a természetes háttérsugárzásból származó sugárterhelésnek.


Természetes (2,4 mSv/év)
kozmikus külső 0,3 mSv
kozmikus belső 0,015 mSv
földkérgi külső      0,5 mSv
földkérgi belső 1,6 mSv
Mesterséges (0,4 mSv/év)
nukleáris ipar 0,0002 mSv
orvosi célú 0,4 mSv
atomrobbantás 0,01 mSv

A felelősen dolgozó képzett szakemberek által működtetett atomerőmű tiszta, környezetbarát létesítmény. Nem fogyaszt oxigént, nem bocsát ki szén-dioxidot, kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, port, pernyét és salakot sem, ezáltal a globális felmelegedést okozó üvegházhatás fokozásához sem járul hozzá.